Crypotorchie bij de Reu

De laatste tijd zien we weer erg veel jonge pups. Bij de puppy controles, controleren we dan altijd of de “balletjes al zijn ingedaald”. Veel mensen verbazen zich erover dat de testikels dus ook “niet ingedaald” kunnen zijn en daarom deze keer wat informatie over cryptorchie bij de reu.

De aanleg
In het embryonale stadium, worden de testikels bij een op dezelfde plek aangelegd als de eierstokken bij een teef, vlak onder de nieren. Langzaam dalen de testikels dan naar achteren/beneden in de buik, gaan door het lieskanaal en nemen plaats in het scrotum (balzak). Daar hebben de testikels tot 16 weken de tijd voor. Daarna is de testikel zo groot geworden dat hij niet meer door de ring van het lieskanaal past. Soms vind deze ontwikkeling vertraagd plaats en daarom spreken we pas van een cryptorche reu als hij met 6 maanden nog niet allebei de testikels in het scrotum heeft.

Cryptorchie
Cryptorchie is een erfelijke aandoening waarbij de testikels niet in het scrotum indalen. De testikel blijft dan te hoog zitten. Hij kan overal tussen de aanlegplaats onder de nier en het einde van het lieskanaal zijn blijven steken. We noemen zo’n testikel een binnenbal en die kan dus in de buik (abdominaal) zitten of in het lieskanaal (inguinaal). Het komt bij 1.5% van de honden voor en kan eenzijdig of beiderzijds gebeuren.

Wat is het probleem?
Er is geen heel groot probleem. Maar omdat het erfelijk is worden cryptorche reuen daarom voor het stamboek uitgesloten voor de fok en voor niet stamboek reuen is het advies om er niet mee te fokken.

Daarnaast is de binnenbal wel vruchtbaar maar wel verminderd vruchtbaar, omdat hij kleiner is. De binnenbal maakt meestal wel meer hormoon; testosteron,  wat meer hormonaal gedrag kan geven. Vroeger dacht men dat de bal in de buik te warm zou zitten en daardoor eerder tumoreus zou kunnen ontaarden. Inmiddels weten we dat de binnenballen een even grote kans hebben om tumoreus te worden dan buitenballen. Wel is zo’n tumor bij een binnenbal in tegenstelling tot een die bij een buitenbal natuurlijk niet te zien van buitenaf en vaak zijn we er dan ook later bij, wat de kans op uitzaaiingen vergroot.

Als laatste zien we in zeldzame gevallen weleens dat een binnenbal die in de buik zit om zijn as draait, dit geeft afsluiting van het bloedvat een zeer pijnlijke aandoening die met spoed geopereerd moet worden.

Er is pas een “probleem”, als de reu gecastreerd moet worden. In dat geval moeten we eerst gaan zoeken waar de bal zit. Dit kan overal van net onder de nieren tot vlak voor het scrotum. Wij adviseren om voorafgaande aan de operatie eerst een echo te laten maken zodat de testikel gelokaliseerd kan worden.

De operatie van een cryptorche reu.
Als de binnenbal moet worden verwijderd is dat een ingrijpendere operatie dan een normale castratie. In tegenstelling tot een normale castratie moet de buik of het lieskanaal worden geopend.  Als de binnenbal ergens in de buik ligt, is dat in principe dezelfde operatie als een sterilisatie teef.

Net als bij de sterilisatie van een teef, is een laparoscopische operatie dan een minder belastende operatie dan een operatie op de “ouderwetse” manier.

Laparoscopisch castreren van een cryptorche reu.
Als de reu klaar gemaakt is voor de operatie maken we 2 kleine gaatjes. Door 1 gaatje komt de scoop, waardoor brengen we de testikel in beeld. Door het 2e gaatje komen de tangen, waarmee de bal verwijderd kan worden en de tang neemt de testikel ook mee naar buiten. In principe kan ook met de scoop de binnenbal gelokaliseerd worden. Maar wij geven er de voorkeur aan om de bal voorafgaande aan de operatie te lokaliseren. Ook omdat de bal wel in de buik moet liggen en niet in het lieskanaal als we de laparoscopische techniek willen gebruiken.

Waarom castreren?
Medisch gezien is er geen reden om een reu zonder problemen te castreren, ook een cryptorche reu niet. Maar als er afwijkingen ontstaan aan de testikels of de prostaat, dan natuurlijk wel.  Ook is castratie gewenst als een mogelijke dekking ongewenst is of als de reu teveel last heeft van zijn hormonen en daardoor zich niet altijd even voorbeeldig gedraagt. Hierbij kunt u denken aan dominant gedrag, hyper seksueel gedrag. Ook een forse, onhygiënische puspiemel kan een oorzaak voor een castratie zijn. Om de balans in een roedel honden te houden is het soms ook nodig om een reu te castreren.

20181107_140633.jpg

 

www.hetnieuwesteriliseren.nl

is een service van dierenkliniek 't Spoor

Volg dierenkliniektSpoor op